Over ons

Wie zijn wij? 
Wij - Cantorij Apeldoorn - zijn een jong vocaal ensemble, o.l.v. Maurits Bunt die geënthousiasmeerd zijn door hoogwaardige liturgie en (kerk)muziek. Dit enthousiasme hebben we gekanaliseerd in een maandelijkse Evensong, gehouden in de Lutherse Kerk te Apeldoorn. Meestal vindt deze plaats op de een-na-laatste of laatste zaterdag van de maand, uitzonderingen daar gelaten (zie de agenda). 
 
Wat is een Evensong? 
De Evensong is het gezongen Avondgebed, zoals vormgegeven in de Engelse Reformatie sinds 1549. Dagelijks wordt de Evensong gezongen in Anglicaanse kerken, kathedralen en colleges. Centraal staat het psalmreciet, zoals in de kloosterlijke getijden-gebeden, naast het gezongen Magnificat (de lofzang van Maria) uit de Vespers en het Nunc Dimittis (de lofzang van Simeon) uit de kloosterlijke Completen (het laatste gebed voor de nacht). Muziek draagt tijdens de Evensong de lofprijzing en het gebed, afgewisseld door de Schriftlezingen passend bij de daaropvolgende zondag of feestdag. 
 
Is dit een concert? 
Nee, een Evensong is geen concert, maar een dienst. De hele dienst (liturgie) is bewust in het Nederlands, en aanwezigen worden bij een aantal onderdelen uitgenodigd om te participeren. We willen door middel van deze diensten allereerst God de hoogste eer toebrengen en daarnaast onze naasten dienen.

28 september 2024 - 18:30

Lutherse Kerk Apeldoorn

Stanford, Blair, Bairstow

19 oktober 2024 - 18:30

Lutherse Kerk Apeldoorn

30 november 2024 - 18:30

Lutherse Kerk Apeldoorn